Som sanktion mot den felaktiga antibiotikaförskrivningen har landstinget i Jönköpings län beslutat att göra ett avdrag på en procent av månadsersättningen till vårdcentralen under två månader.

– Det här är en extraordinär åtgärd, säger Mats Bojestig, landstingets hälso- och sjukvårdsdirektör.

Landstinget i Jönköping följer antibiotikaförskrivningen vid alla sina vårdcentraler. Sedan en tid hade man iakttagit ett felaktigt mönster i Vaggeryd, och efter flera påpekanden beslöt man att göra en journalgranskning. Alla journaler med infektionsdiagnos från 2013 granskades av en medicinsk expert.

Det visade sig att två typer av fel var vanliga. Dels brister i diagnostiken, vilket lett till att antibiotika förskrivits på felaktiga grunder, dels att man valt onödigt bredspektriga antibiotika.

En gång tidigare har landstinget i Jönköping använt ekonomiska sanktioner mot en vårdcentral på grund av antibiotikaförskrivning. Där har man rättat till sitt förskrivningsmönster. Nu kommer landstinget att noga följa utvecklingen i Vaggeryd.

Läkartidningen har utan resultat försökt nå verksamhetschefen vid Vaggeryds vårdcentral för en kommentar.