För första gången på sex år ökar antalet ansökningar från industri och akademi om att starta kliniska studier i Sverige. Det enligt siffror från Läkemedelsverket som tidningen Life Science Sweden redovisar.

Förra året inkom 336 ansökningar om kliniska prövningar. Året innan var det 319. Toppåret 2007 fick Läkemedelsverket in 440 ansökningar.

Gunilla Andrew-Nielsen, chef på enheten för kliniska prövningar på Läkemedelsverket, säger till Life Science Sweden att sifforna är positiva men att det är för liten ökning för att säga att trenden har vänt.