– Vi vågar ifrågasätta gamla rutiner. Samhället förändras och då måste läkares och sjuksköterskors arbetsuppgifter också förändras, säger regionrådet Gilbert Tribo (FP) i en kommentar.

Den tillfälliga beredningen »Förenklingskommissionen«, som ska bestå av fem politiker, väntas klubbas igenom på regionstyrelsens sammanträdande på torsdag.
– Vi inför ofta kvalitetssystem och datainsamlingar av goda skäl, men det kan bli för mycket och kontraproduktivt. Vi är satta att ta bort krångel och byråkrati så att mer patenttid kan frigöras, beskriver regionrådet Stefan Lamme (M) beredningens uppgift.
»Förenklingskommissionen« ska bland annat titta på journalföring, IT-system, rutiner och avtal med vårdcentraler och andra vårdenheter inom vårdvalen. I oktober ska en slutrapport lämnas till regionstyrelsen.

Erik Dahlman, ordförande i Mellersta Skånes läkareförening, har inte fått någon information om Region Skånes förenklingskomission. 

– Vad olika yrkesgrupper i sjukvården ska ha för arbetsuppgifter, tycker vi i föreningen är en fråga för professionerna. Det är inget som politikerna ska bestämma över vem som skall utföra läkararbete, säger han och tillägger att han hoppas att beredningen tar hjälp av kompetenta experter i sitt arbete.

Läkarföreningen är däremot positiv till att beredningen undersöker om IT-systemen kan bli effektivare. Inom primärvården i Skåne har missnöjet med journalsystemet PMO varit stort (LT 16/2013).
– Dåliga IT-system tar en massa patienttid i onödan. Det har vi inga problem med att man ser över, säger Erik Dahlman.