Under den senaste veckan har Läkartidningen och andra medier återkommande rapporterat om problemet med bristen på allmänläkare inom den svenska vården, se länkar nedan.

Nu hävdar Landstinget i Jönköpings län att det är på väg mot en bemanningssituation där alla tjänster är tillsatta på länets 31 offentligt drivna vårdcentraler, som i dagsläget är valda av 76 procent av invånarna.

– Vår huvudstrategi är att fylla på med läkare underifrån och därför satsar vi mycket på utbildningsläkare. Vi har ökat andelen ST-läkare med 35 procent under 2013, säger Karin Wihlborg, projektledare för läkarförsörjningen inom Vårdcentralerna Bra liv, de landstingsdrivna vårdcentralerna.

I dag finns det 15–20 hyrläkare på dessa vårdcentraler. 

– Hyrläkarna täcker upp medan utbildning pågår av anställda utbildningsläkare och vårt mål i Bra Liv är att vara fullbemannade till 2017 med tillsvidareanställda läkare, säger Karin Wihlborg.

Läs även:
DLF: Så får vi fler allmänläkare
Partier vill lösa läkarbrist genom att skriva av studielån
Allmänläkarna har blivit fler