Läkmedelsverket har för en tid sedan informerat om förväxlingsrisken för oxikodonpreparat i olika beredningsformer. Ordförandena påpekar att flera andra läkemedel har snarlika namn för tablett och depottablett och att såväl läkare, sjuksköterskor som patienter har svårt att skilja mellan de olika formuleringarna. Att beredningsformen framgår tydligare av förpackningen motverkar inte risken för förväxling vid förskrivning, varför beredningsformen bör framgå av själva namnet.