Vilken behandlingsmetod som är effektivast vid prostatacancer är en fråga där medicinska experter ofta är oeniga. Vid diagnosticerad magsäckscancer behöver man bedöma ifall operation är det bästa för patienten eller inte, givet den förväntade överlevnadsperioden.

I en avhandling från Blekinge tekniska högskola visas hur läkare kan använda matematiska algoritmer som hjälp för att bedöma bästa behandlingsalternativet för patienter med magsäcks- och prostatacancer. Algoritmerna bygger på en speciell gren av mängdläran, kallad »fuzzy set theory«

Länk till avhandlingen ”Fuzzy Set Theory Applied to Make Medical Prognoses for Cancer Patients”.