Organisationen, som representerar 60 000 företag, lägger fram ett förslag till stärkt medborgarskydd inom välfärden. Svenskt Näringsliv framhåller att konsumentskyddet är väl utvecklat inom många andra branscher men att det finns stor brister inom välfärdsområdet.

Tanken är att ett stärkt medborgarskydd ska leda till en högre kvalitet på de tjänster som erbjuds, menar organisationen. En annan viktig del är att den som lidit skada när kvaliteten brustit ska kunna få ersättning. Inom vården kan det till exempel handla om rätt enligt lag till ersättning vid inställda operationer och behandlingar och vid utebliven information om rätt till en andra läkarbedömning.

Annika Wallenskog, tillförordnad chefekonom vid Sveriges Kommuner och landsting, SKL, uppger för Svenskt Näringsliv att hon är tveksam till sanktioner. Men hon håller med om att vårdgivare måste bli mycket bättre på att informera och vara transparenta.

– Vi är mycket mer intresserade av det än av lagstiftning, säger hon.