Sveriges Television, SVT, har i ett antal inslag under den senaste tiden rapporterat om den omfattande bristen på primärvårdsläkare. Enligt en beräkning som SVT gjort saknas hundratals läkare och bristen är störst i glesbygd. Den kartläggning som Läkarförbundet gjorde förra året och som omfattade Sveriges alla vårdcentraler slog fast att det rör sig om 1 400 läkare som fattas, se Läkartidningen nr 11/2013.

– Den brist vi har kommer av allt att döma bli värre. Hela den generation med äldre primärvårdsläkare som jag tror vi alla känner igen på vårdcentralerna är snabbt på väg ut och man har inte planerat för hur de ska ersättas. Situationen är väldigt allvarlig för de kommande åren, säger Svante Pettersson, utredare på Läkarförbundet till SVT, och fortsätter:

– Det är ett allvarligt hot mot patientsäkerheten. Den grupp som råkar mest illa är de äldre och sköra patienterna.

Emma Spak, ordförande i Sylf, kommenterar också problemet i SVT och säger att:

– Om man ska bygga upp underifrån behöver man öka andelen ST-läkare med 50 procent om man ska komma upp i dagens nivå i framtiden. Och med 100 procent om man ska komma upp i målet att man ska vara en läkare på 1 500 patienter.

SVT har även sammanställt partiernas förslag för att öka antalet primärvårdsläkare. Bland dessa finns avskrivning av studielån för läkare i glesbygd, fler ST-tjänster och förstatligande av sjukvården, se sammanställning här: http://www.svt.se/nyheter/val2014/m-och-v-oppnar-for-avskrivning-av-csn-lan