Att bifoga ett eller flera foton till remissen vid misstänkt hudcancer kan korta utredningstiden och leda till bättre planering av omhändertagandet.

Det är en av slutsatserna i SBU-rapporten »Tidig upptäckt av symtomgivande cancer« som publicerades i veckan.

SBU drar också slutsatsen att informations- och utbildningsinsatser kan öka människors medvetenhet och kunskap om tidiga cancersymtom. Däremot finns inte tillräckligt vetenskapligt underlag för att avgöra om det också gör att diagnoser ställs tidigare.

När kvinnor i kampanjer uppmanas undersöka sina bröst ökar antalet diagnostiska och kirurgiska ingrepp. Men dödligheten i bröstcancer minskar inte, konstaterar SBU.

Det finns visst stöd för att snabbspår, eller särskilda mottagningar, vid misstänkt cancer kortar utredningstiden med några veckor. Här varnar dock SBU för att det skulle kunna leda till undanträngning av dem som inte utreds i snabbspår och efterlyser fler studier.