Projektet finansieras av Innovative Medicines Initiative, IMI, som är ett samarbete mellan Europeiska unionen och Efpia, den europeiska branschorganisationen för forskande läkemedelsföretag.

Det är inom IMI som Uppsala universitet tillsammans med ett antal partners fått ett stort anslag för att skapa en plattform för utveckling av nya antibiotika, uppger universitetet i ett pressmeddelande. Uppsala universitet har en central roll i den läkemedelsplattform som ska ta ett antal molekyler genom hela utvecklingskedjan och förhoppningsvis fram till en ny läkemedelskandidat. Projektet ska även arbeta med existerande antibakteriell forskning.

I konsortiet ingår sammanlagt 32 parter vilka inkluderar universitet, bioteknikindustri och läkemedelsbolag. En betydande del av verksamheten kommer att finnas vid Uppsala universitet.

– Satsningen svarar upp mot något som hittills saknats: Finansiering för att i samarbete ta fram det nya läkemedel som så innerligt behövs för att kunna hantera infektionssjukdomar i framtiden, säger Anders Karlén, vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci vid Uppsala universitet, och en av två vetenskapliga koordinatorer i projektet, i pressmeddelandet.