De ökade kraven på administration riskerar att stjäla viktig patienttid, enligt läkarföreningen i Värmland. Numer ska alla besök och åtgärder registreras med olika sifferkoder.  

»Vi läkare är oroliga för att den tid vi nu är ålagda att ägna åt att leta sifferkoder ytterligare ska minska vår tid för mötet med patienter och öka vår tid som sifferadministratörer«, skriver de i ett brev till landstingsdirektör Gunilla Andersson.

– Vi vill arbeta som läkare och inte som vårdadministratörer, säger läkarföreningens ordförande Elisabet Rimeika. 

Journalsystemet Cosmic har inte förbättrat situationen. Värmlands läkarförening har fått in en mängd klagomål sedan systemet började införas på allvar i primärvården i slutet av förra året. Systemet upplevs som oöverskådligt och dåligt anpassat till primärvården.
– När du öppnar journalen har du ingen chans att få en överblick, utan du måste aktivt leta och klicka dig in på varje klinik. Det tar hur lång tid som helst. Man skulle behöva minst en timme för varje patientbesök på en vårdcentral för att hinna, säger Elisabet Rimeika.

Hon berättar om en kollega som funderar på att gå i pension tidigare än planerat på grund av frustationen som Cosmic skapat. En annan allmänläkare har berättat att hon brukade hinna med 13 telefonsamtal på en timme med det tidigare journalsystemet. Nu hinner hon högst 8.

Planen är att samtliga landstingsdrivna enheter i Värmland ska arbeta i Cosmic innan år 2014 är slut.
– Ett gemensamt journalsystem i hela landstinget kommer underlätta för patienterna och göra det möjligt för alla som är inblandade i vården av en patient att ha tillgång till rätt information på ett säkert sätt, sa landstingsdirektör Gunilla Andersson i ett pressmeddelande i höstas.

Elisabet Rimeika håller med om att det är bra med ett gemensamt system, men menar att det i så fall måste vara bättre anpassat till primärvården. Värmlands läkarförening har blivit inbjuden till teknikutskottets nästa möte för att berätta om problemen.

Cosmic finns i dag i åtta landsting. Kritiken mot systemet har varit omfattande. I Jönköpings län skrev till exempel ett 90-tal distriktsläkare och ST-läkare i allmänmedicin ett öppet brev till landstinget där de hävdade att journalsystemet försämrat patientsäkerheten. Det gjordes även ett antal lex Maria-anmälningar efter tillbud. Socialstyrelsen gjorde en granskning som visade att systemet är långsamt, oöverskådligt och att risken är stor att patienter förväxlas (LT 46/2010, LT 21/2011, LT 48/2011).