Tanken med uvi.se är att erbjuda »kvinnor tillgång till snabb läkarbedömning och behandling av urinvägsbesvär, t.ex. urinvägsinfektion, via internet.« Detta sker genom att patienten på webbplatsen svarar på ett par frågor som ska avgöra om hennes ärende lämpar sig för uvi.se. Om så är fallet skickas svaren till en läkare som ställer diagnos och ordinerar läkemedelsbehandling. Priset för läkarbedömningen är 300 kronor.

Magnus Nyhlén, läkare och styrelseordförande för E-vård, som lanserat webbplatsen uppger för tidningen ETC att patienterna är nöjda men att det från läkare varit mer »blandad respons« med bland annat oro för receptförskrivningen.

På IVO, Inspektionen för vård och omsorg, ska verksamheter som bedriver vård via nätet granskas, enligt ETC.

– Än så länge har vi inte kommit så långt i vår handläggning så vi kan tyvärr inte ge mer information om just den här verksamheten, säger Sara Bogren, jurist på IVO.