Göran Stiernstedt presenterade sina tankar om hur man ska hitta sätt att öka tiden för patientarbete vid en hearing den 14 mars på Socialdepartementet dit myndigheter, organisationer och fack var inbjudna.

Det första området utredningen tänker rikta in sig på är styrsystemen, där man vill kartlägga vilka effekter ökade krav på uppföljning och kontroll ihop med mer invecklade ersättningsystem haft för kliniker och vårdcentraler.

– Har vi för detaljerade system med för många parametrar? Har vi sprungit ifrån professionerna? Finns det en övertro på ersättningsystemen? undrade Göran Stiernstedt.

Det andra området rör ändrade arbetssätt, exempelvis om arbetsuppgifter kan fördelas bättre. Göran Stiernstedt konstaterade att läkartid är dubbelt så dyr som annan personaltid och frågade, lite provokativt:

– Är nästa sparbeting att minska antalet läkare, anställa fler undersköterskor och sekreterare och ändå göra en ekonomisk vinst?

Han också ansåg att det finns »enormt mycket« att göra när det gäller att bemanna efter belastning.

Slutligen kommer man att titta på IT-systemen, där man bland annat kommer att se om man kan bidra till ökad standardisering av journalföringen och minskad dubbeldokumentation.

Läkarförbundets ordförande, Marie Wedin, ansåg att utredningen i första hand bör inrikta sig på tjänstemän och politiker som fattar de övergripande besluten.

– Beslutsfattarna måste börja förstå att beslut på den nivån fortplantar sig ned i organisationen.

Fredrik Lennartson, generaldirektör för Vårdanalys, menade att det som gör uppdraget komplicerat är att lösningen finns på alla nivåer, och menade att arbetet bör fokusera på att få vården för kronikerna, som står för 85 procent av vårdens kostnader, att hänga ihop.

Informationsarkitekten Jonas Söderström, som skrivit mycket om hur dåliga IT-system påverkar arbetsmiljön, uttryckte en viss oro över att uppdraget beskrivs i termer av att »förenkla administrationen«.

– När administration blir enklare fylls utrymmet lätt av mer administration. Fokus bör i stället ligga på att öka det värdeskapande arbetet.

Läs även:

Göran Stiernstedt ska minska administrationen i sjukvården