När läkarstudenterna i Lund ska fördelas på orterna Lund, Malmö och Helsingborg för att genomföra de senare delarna av utbildningen får de rangordna sina val. Platserna fördelas sedan via ett datorprogram.

Höstterminen 2010 började äldre studenter misstänka att något var fel, eftersom de i högre grad verkade hamna på den ort de valt i sista hand. Klagomålen återkom 2011, men när studievägledaren på läkarprogrammet kontaktade programutvecklarna försäkrade de att fördelningen omöjligen kunde påverkas av ålder.

När samma mönster upprepades 2013 kontaktade studenterna en pensionerad statistikprofessor, som bekräftade att fördelningen måste ha påverkats av studenternas ålder. Både de äldsta och de yngsta studenterna hade missgynnats.

Universitets egna testkörningar har senare bekräftat detta. Man kommer dock inte att göra om lottningen och inte heller be studenterna om ursäkt, enligt Lundagård.