– Vi vet att missbruks- och beroendevården endast når en av fem som är beroende av alkohol. Det finns bevisat effektiva metoder som vi nu prioriterar upp i de nationella riktlinjerna för att göra vården mer tillgänglig för det stora flertalet alkoholberoende, säger Socialstyrelsens projektledare Maria Branting, i ett pressmeddelande.

I ett förslag till uppdatering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård får en metod som heter MET högsta prioritering vid alkoholberoende. Den bygger på motiverande samtal och kompletteras med medicinska test och frågeformulär.

Även kognitiv beteendeterapi, KBT, tolvstegsbehandling och »community reinforcement approach«, CRA, med kombinerade insatser för att stärka personens sociala situation rekommenderas i riktlinjerna, enligt pressmeddelandet.

Riktlinjerna vänder sig både till hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Det går att lämna synpunkter under remisstiden till och med den 19 juni. Myndighetens slutgiltiga rekommendationer publiceras våren 2015.