Förlossningsläkaren, som friades av en enig tingsrätt, var åtalad för att av oaktsamhet ha vållat ett barns död i samband med en förlossning våren 2011. Detta genom att frångå gällande riktlinjer och avsluta den utdragna förlossningen med sugklocka och inte med kejsarsnitt. Därmed avvek han, enligt åklagaren, från vetenskap och beprövad erfarenhet. Läkaren åtalades även för att av oaktsamhet ha vållat mamman kroppsskador i underlivet i samband med förlossningen.

Tingsrätten håller med åklagaren om att läkaren agerat i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet. Men samtidigt har tingsrätten inte funnit det bevisat att barnet inte hade dött om läkaren hade följt riktlinjerna. Orsakssambandet är en förutsättning för fällande dom för vållande till annans död. »Detta är ett mycket högt beviskrav som gränsar till visshet«, skriver tingsrätten i ett pressmeddelande.

Tingsrätten menar vidare att läkarens agerande lett till mammans skador. Trots det ogillas åtalet för vållande till kroppsskada. Tingsrätten anser inte att åklagaren lyckats motbevisa att läkaren befunnit sig i en nödsituation sedan en oväntad komplikation uppstått vid förlossningen, och att han då gjort vad han kunnat för att rädda barnets liv.

HSAN hade tidigare återkallat läkarens legitimation utifrån händelsen. Därför var det också oklart om åtalet över huvudtaget kunde prövas, eftersom ingen får bli lagförd och straffad två gånger för samma sak. Tingsrätten har dock inte funnit skäl för att avvisa åtalet.

– Eftersom beslutet av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd utgör ett typiskt disciplinförfarande endast för personal inom hälso- och sjukvården anser tingsrätten att detta inte kan jämföras med en påföljd, säger rättens ordförande, lagmannen Carina Tolke, i pressmeddelandet. 

HSAN:s beslut om att återkalla läkarens legitimation är överklagat till förvaltningsrätten i Stockholm.