Under onsdagen vittnade flera barnmorskor och läkare som också deltog i och omkring förlossningen av barnet. Flera vittnade om den åtalades stora kompetens och om den extrema arbetsbelastning som rådde den aktuella dagen för snart tre år sedan. Men också Magnus Westgren, professor och chef för enheten för obstetrik vid Karolinska universitetssjukhuset, vittnade. Han är ett av två vetenskapliga råd som bistått Socialstyrelsen i de utredningar som myndigheten gjort om händelsen.

Att förlossningsläkaren gjorde nio dragningar med sugklocka, inklusive två klocksläpp, under cirka en timme, strider enligt Magnus Westgren mot riktlinjer och mot vetenskap och beprövad erfarenhet.

– Ja, jag tycker att det här är en lång tid, sa han i tingsrätten, enligt den ljudupptagning som Sveriges radio, P4 Jönköping gjort.

Men han hade svårt att säga om avsteget från vetenskap och berövad erfarenhet var ringa eller avsevärt.

Däremot menar Magnus Westgren att det inte var fel att sedan avsluta förlossningen med tång.

– Det är inte fel om man är förtrogen med tång, säger han till Läkartidningen.

Han påpekar att man inom svensk förlossningsvård, så långt det är möjligt, eftersträvar vaginala förlossningar.

I förhören har mycket kretsat kring om huruvida det verkligen uppstått en cervixkramp, som den åtalade förlossningsläkaren hävdat, eller om det egentligen var en skulderdystoci.

Bakgrund

Läkaren är 67 år och sedan 1979 specialist i obstetrik och gynekologi. I det aktuella fallet, i maj 2011, förlöste han en förstföderska med sugklocka och tång. Barnet dog i samband med förlossningen och mamman skadades svårt i underlivet. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd har återkallat läkarens legitimation utifrån samma händelse men beslutet är överklagat till förvaltningsrätten i Stockholm. Den aktuella läkaren gick i pension för ett par år sedan. Då hade han inte varit i tjänst på det aktuella sjukhuset sedan oktober 2011 och inte deltagit i förlossningsarbetet sedan samma sommar.

I september 2011 anmälde föräldrarna via sin advokat Sture Larsson läkaren till åklagare. Brottsrubriceringen var vållande till annans död och vållande till kroppsskada på modern. Föräldrarna hade tidigare själv gjort en polisanmälan, men samma åklagare lade ned den förundersökningen som gällde tjänstefel.

Magnus Westgren menar att det är något som endast den läkare som undersökte patienten vid det aktuella tillfället kan veta. Inget talar tydligt emot cervixkramp, enligt Magnus Westgren.

– Det är ett mycket ovanligt tillstånd, men teoretiskt kan man tänka sig att det förekommer, och hypotetiskt kan man tänka sig att det spelar en stor roll i en sådan här situation.

Men Magnus Westgren menar att både detta och hur sent det hade gått att konvertera till kejsarsnitt egentligen är oväsentligt. Han anser snarare att den åtalade läkaren gjorde ett bra jobb i en svår situation som han gjort sitt yttersta för att lösa.

– Det är lätt att vara kritisk någon när resultatet blir dåligt.

Magnus Westgren är kritisk till att inte Läkarförbundet är på plats och stöttar läkaren.

– Jag uppfattade honom som ytterst utsatt och ensam.

Magnus Westgren anser att det är svårt att juridiskt bedöma sjukvårdens insatser.

– Det här är två olika världar som möts. Den juridiska världen som är svart eller vit. I den medicinska världen lever vi i en gråskala. Om detta representerar framtiden så tror jag att det leder till ett defensivt sätt att praktisera sjukvård.

Magnus Westgren säger att han fick fram det han hade att säga i tingsrätten men att det var en mycket negativ upplevelse.

– Som läkare, kollega och medmänniska. Mycket tråkigt.

Läs även:

Skulderdystoci eller cervixspasm blir avgörande för läkaren
Man kan få beröringsskräck
Rättegång mot förlossningsläkare inleds
Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
Brottslighet vanlig orsak till återkallad legitimation