Forskarna vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, SU, har inlett den andra fasen i ett världsunikt forskningsprojekt kring livmodertransplantation. Sju kvinnor som fått en livmoder från en nära anhörig inopererad kommer nu att få embryon införda. Det handlar om embryon från kvinnornas egna ägg som skapats med IVF innan transplantationen genomfördes.

Under 2012-2013 har totalt nio kvinnor fått livmödrar från levande donatorer inopererade, något som aldrig skett tidigare. I två av fallen har den transplanterade livmodern fått avlägsnas, men för de övriga sju är förutsättningarna goda för att lyckas, enligt Mats Brännström, forskare och överläkare vid SU, som leder projektet. Kvinnorna har återfått menstruationen och immunhämningen har kunnat reduceras till en relativt låg dos.