I det nya yrkeskvalifikationsdirektivet trycker EU hårdare på att läkare och andra professioner vars yrkeslicenser automatiskt erkänns i andra EU-länder ska ha möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling.

Läkarförbundet har därför föreslagit att frågan regleras i en föreskrift. Nu bekräftar Sara Bratberg, som utreder hur det nya direktivet ska implementeras, att det också kommer att bli rekommendationen i det betänkande som ska överlämnas till regeringen den 11 april.

– Vi kommer att föreslå att regeringen bemyndigar Socialstyrelsen att ta fram en föreskrift för fortbildning för de yrkesgrupper som omfattas av direktivet.

Utredningen har även övervägt möjligheten att arbetsmarknadens parter reglerar frågan i kollektivavtal, men harlandat i att en föreskrift är att föredra.

– De regleringar som finns i dag i kollektivavtalet om individuella kompetensutvecklingsplaner berör bara indirekt fortbildningen och bedöms inte uppfylla direktivet. Dessutom omfattas samtliga yrkesutövare oavsett verksamhetsform om man får en föreskrift, säger Sara Bratberg.

Läkarförbundet har länge kunnat se hur läkarnas möjligheter till fortbildning krymper. Turid Stenhaugen, utredare på Läkarförbundet, tror att en föreskrift skulle vara ett steg framåt.

– Det blir en skarpare reglering än idag. Sedan hur mycket skarpare det blir beror mycket på hur vi agerar och om vi lyckas få arbetsgivarna att tycka att det är en viktig fråga att arbeta med.