Förlossningsläkarens försvarsadvokat Ulrika Borg uppger att hennes klient är lättad över den friande domen. När Läkartidningen når henne strax efter offentliggörandet har hon själv bara hunnit ögna igenom den.

– Det är glädjande att man tagit till sig både vad min huvudman har berättat och den juridiska bilden. Det har varit mycket medicin i det här fallet, men även väldigt mycket juridik, säger hon.

Hon konstaterar att tingsrätten uppenbarligen tyckt att försvarets invändning om att det som inträffat inte kan anses ligga i »farans riktning« har varit relevant.

– Tingsrätten har ansett att agerandet har varit i strid med beprövad erfarenhet och vetenskap – att han har varit vårdslös. Men att det som sedan uppstår är utanför hans kontroll.

Om den friande domen kan ha betydelse för förvaltningsdomstolens beslut i det överklagade HSAN-ärendet, vill inte Ulrika Borg uttala sig om.

– Min advokatkollega som driver det ärendet är givetvis intresserad av att ta del av den här utslaget. Men jag kan inte uttala mig om vilken betydelse det kan ha eftersom jag inte sysslar med patientskadeärenden.

Målsägarbiträdet Sture Larsson är förvånad. Han är kritisk till tingsrättens bedömning av orsakssambandet. Han anser att det är tydligt att barnet dog för att läkaren inte följde rutinerna. 

– Sjukhuset har haft en 25-minutersregel för sugklocka. När den tiden har gått utan att man lyckas, ska man överge metoden och övergå till kejsarsnitt och det har läkaren inte gjort. Helt klart är att barnet levde vid den tidpunkten. Då ska man ställa sig den hypotetiska frågan: hade barnet levt i dag om läkaren följt instruktionen? Mitt svar är uppenbart – det hade barnet gjort.

Han tycker att tingsrätten har trasslat in sig i ett underligt resonemang av vad som hände efter de 25 minuterna.

– Överskrider man den gränsen vet man att ett barn kan fastna. Om det sedan fastnar på grund av ett benutskott eller en kramp här eller en kramp där spelar ingen roll enligt min mening.

Sture Larsson hoppas att åklagaren Stefan Edwardsson överklagar. Läkartidningen har inte lyckats nå honom för en kommentar, men enligt nyhetsbyrån TT har han sagt att han inte är klar med sin bedömning.

– Det är svårt att juridiskt styrka orsakssamband. Och det är i orsakssammanhangen som uppenbarligen svårigheterna i det här målet ligger. I den delen delar jag sannolikt inte tingsrättens slutsats. Det måste jag fundera på, säger han till TT.

Läkarförbundets ordförande Marie Wedin tycker att det är »väldigt glädjande« att åtalet ogillas.