Konkurrensverket ska göra en detaljerad genomgång av hur ersättningssystemen i primärvården är utformade och vilka nivåer de ligger på, enligt ett uppdrag från regeringen. I uppdraget ingår också att beskriva hur ersättningssystemen påverkar vad utförarna i primärvården erbjuder de patienter som väljer att lista sig hos dem.

Vidare ska Konkurrensverket ta reda på vilka konkurrensmedel utförarna faktiskt använder sig av, till exempel titta på hur de annonserar.

Uppdraget är en utökning av »Uppdrag att följa upp vårdvalssystem i primärvården och den specialiserade öppenvården«, som Konkurrensverket skulle redovisat den sista februari i år. Där ingick att redovisa etablering av vårdcentraler geografiskt, hur konkurrensförhållanden utvecklats och hur möjligheten att välja vårdcentral har utnyttjats.

Det nya större uppdraget får nu förlängd tid och ska lämnas den 15 december 2014.