Saco har räknat ut löneskillnaderna mellan manliga och kvinnliga akademiker inom 32 akademiska utbildningar. Resultatet visar att kvinnor i genomsnitt tjänar 2,6 miljoner kronor mindre under sin livstid efter skatt. 

– Kvinnor tar alltjämt ett större ansvar för hem och familj. Männen måste ta ut en större andel av föräldraledigheten. Det vore ett steg på vägen för att åstadkomma jämställda livslöner, säger Sacos ordförande Göran Arrius i en kommentar.

Inom vård och omsorg är skillnaderna minst, men män tjänar fortfarande mer. Enligt Saco beror det bland annat på att det finns fler män på chefspositioner. En kvinnlig läkare tjänar i genomsnitt cirka en halv miljon kronor mindre under livet än en manlig läkare.