Statistiken från Sveriges Kommuner och landsting visar att det är vanligare att kvinnor drabbas av kvalitetsbrister i vården. 55 procent av de anmälningar och klagomål som görs gäller kvinnliga patienter. Framförallt är det vanligare att kvinnor klagar på dåligt bemötande.

2012 utmynnade 14 procent av kvinnors klagomål i kritik från Socialstyrelsen, som då hade tillsynsansvaret. För män var siffran 12 procent. Enligt rapporten tyder det faktum att kvinnor oftare än män får bifall vid sina klagomål på att det kan finnas reella kvalitetsskillnader till kvinnors nackdel.

I rapporten konstateras också att kvinnor använder mer läkemedel än män i alla åldrar utom bland barn upp till 10 år. Samtidigt är kvinnor underbehandlade med en rad viktiga mediciner, som blodfettsänkande mediciner vid diabetes, läkemedel mot benskörhet samt vid bipolärt syndrom. De har också mindre tillgång till nyare och dyrare läkemedel.

Andra skillnader är att kvinnor har något längre väntetid till operation av grå̊ starr, och de har mer ont i ländryggen innan de behandlas med ländryggskirurgi. Men män får färre höftproteser vid cervikala höftfrakturer och män genomgår i lägre grad patientutbildning vid bipolärt syndrom.