Samtliga läkarföreningar upplever att de har mer administration i dag än för fem år sedan, skriver Vision. 25 av föreningarna svarar att det behövs fler medicinska sekreterare, tre har svarat ”vet ej” på frågan. Tidningen har varit i kontakt med ordföranden eller annan företrädare för Läkar­förbundets 28 lokalföreningar.

– Det är en viktig fråga för oss. Problemet behöver angripas på mer än ett håll. Dels så kan det behövas bättre stöd och hjälp av medicinska sekreterare, dels så behöver det rensas bland administrativa uppgifter, säger Marie Wedin, ordförande i Läkarförbundet, till Vision.

Hon tycker att det handlar om en kombination av mer administration och dåligt fungerande IT-system.

– Vi har alltid haft en viss administration men förut gick den snabbare att utföra. I och med att IT-systemen blir mer och mer avancerade, spretiga och svåra att förstå sig på så tar det mer tid. Det ger också mer frustration.

Monika Göl, medicinsk sekreterare och ledamot i Visions förbundsstyrelse, konstaterar att de flesta läkare hon mött säger att de vill bli av med den administration som någon annan kan göra. Men trots det händer det inte så mycket.

– Det verkar vara väldigt svårt för beslutsfattare och chefer på olika nivåer att genomföra, säger hon till Vision.