Debattörerna pekar på att den globala läkemedelsförsäljningen nästan har fördubblats det senaste decenniet – och i och med det läkemedelsbiverkningarna. Därför menar de att en bra biverkningsrapportering är nödvändig. I dag brister informationen till patienterna om möjligheten att rapportera in biverkningar till Läkemedelsverket, enligt författarna. Möjligheten har funnits i fem år och borde enligt dem marknadsföras betydligt bättre än den görs i dag. De är också kritiska till att de cirka 6 200 patientrapporter som har kommit in till myndigheten sedan 2008 inte tas till vara och att viktig information därför går förlorad.

»Här existerar ypperliga möjligheter att undersöka hur de som faktiskt tar läkemedlet i fråga beskriver en misstänkt biverkan, något som sällan kommer fram i rapporteringen via hälso- och sjukvården. Detta är värdefull kunskap, eftersom olika människor kan reagera olika på samma läkemedel«, skriver de i debattartikeln som förutom Gunnar Ågren är undertecknad av folkhälsovetaren Andreas Vilhelmsson, Arne Melander, professor emeritus i klinisk farmakologi, Ebba Holme Hansen, professor emeritus i klinisk farmakologi samt Lena Westin och Jan Albinson, båda grundare av Kilen, en tidigare konsumentorganisation för läkemedelsanvändare.

Anders Carlsten, direktör Användning, och Kerstin Jansson, enhetschef Läkemedelssäkerhet, på Läkemedelsverket har svarat på kritiken. Enligt dem registreras och analyseras alla biverkningar som rapporteras in. De skriver i sitt svar att antalet rapporter har ökat varje år sedan införandet, från 135 stycken 2008 till 1 140 stycken förra året, och påpekar att Läkemedelsverket även har tagit initiativ till att samla in läkemedelsrelaterade problem som rapporterats in till andra myndigheter, till exempel lex Maria-fall.

Anders Carlsten och Kerstin Jansson håller inte heller med om kritiken mot att Läkemedelsverket inte informerat konsumenterna tillräckligt om möjligheten att rapportera in läkemedelsbiverkningar. De hänvisar bland annat till informationen på myndighetens webbplats och informationskampanjer som gjorts. De påpekar även att Läkemedelsupplysningen finns, dit 2 500 personer ringer varje vecka. Där lämnas alltid information om hur man rapporterar in biverkningar i de fall där det är relevant, enligt Läkemedelsverket.