Antalet anställda inom Life Science-industrin i Sverige har minskat med runt 4 000 personer de senaste fem åren, eller runt 10 procent. Det framgår av en ny rapport från Vinnova.

Nedgången kan till övervägande del tillskrivas nedläggningsbeslut i ett fåtal stora företag, främst AstraZeneca.

Enligt rapporten pågår en strukturomvandling inom Life Science-industrin internationellt, där »Big Pharma«-företagen minskar sin interna forskning och utveckling och i ökad utsträckning går till externa partnerskap, licensiering och uppköp.

Sverige behöver enligt rapporten förbättra förankringen av de framgångsrika företagen till svenska forsknings- och innovationsmiljöer, för att förhindra att företagen väljer andra, mer attraktiva miljöer i andra länder.

– Vi borde satsa mer på att utveckla attraktiva miljöer där akademi, sjukvård och företag samverkar och det behövs starkare incitament för klinisk forskning, säger rapportförfattaren Anna Sandström i ett pressmeddelande.