Närmare halva Sveriges befolkning och var femte person under 20 år har minst en kronisk sjukdom. De står för en majoritet av sjukvårds- och sjukförsäkringskostnaden; cirka 80-85 procent av ett landstings totala vårdkostnader. Det uppger Myndigheten för vårdanalys på sin hemsida, med anledning av att den publicerar en analys rörande vården av kroniskt sjuka.

Myndighetens kritik mot hur vården av kroniskt sjuka fungerar handlar om bristande samordning mellan vårdgivare och att patienten är för lite delaktig i sin vård. Två tredjedelar av patienterna uppges ha kontakt med både primärvård och annan specialistvård.

Myndigheten för vårdanalys konstaterar att: »Drygt 40 procent av personer med kronisk sjukdom menar att deras primärvårdsläkare inte känt till vad som gjorts i specialistvården. Över 70 procent upplever att de inte fått hjälp av sjukhuset att boka återbesök trots att de behövt det. Endast hälften av de patienter som har vårdats på sjukhus menar att de fått information om vilka symptom de ska bevaka och när de bör kontakta vården igen.«