Avhandlingen utmärker sig genom att det är första gången som någon i större skala har analyserat svenska patienters egna erfarenheter av antidepressiva läkemedel som behandling för depression. Det uppger Lunds universitet i ett pressmeddelande. Underlaget är de biverkningsrapporter som ingår i drygt 600 patientberättelser inrapporterade 2002–2009 till konsumentorganisationen Kilen.

Enligt pressmeddelandet kopplade patienterna symtomen till påfrestande yttre faktorer, till exempel arbetslöshet eller förlust av en närstående. Samtidigt upplevde de att läkaren avfärdade detta genom en omtolkning till medicinska problem som krävde läkemedelsbehandling.

– Många patienter var förvånade över hur snabbt de fick en depressionsdiagnos. Det är ett allvarligt fel om vi gör ett medicinskt problem av något som egentligen är en folkhälsofråga. Ohälsa som beror på strukturer och processer i samhället försvinner inte genom att skriva ut läkemedel till den enskilde, säger Andreas Vilhelmsson, folkhälsovetare som nyligen disputerade med den aktuella avhandlingen vid Lunds universitet.

Avhandlingen heter »A pill for the ill? – Depression, Medicalization and Public Health«.