Studien omfattar alla svenska män som fick diagnosen prostatacancer under en tjugoårsperiod, 1990 – 2009. Dödlighet på grund av sjukdomen delades sedan in efter län, och kopplades till antalet fall av prostatacancer.

– Studien visar att dödligheten i prostatacancer var minskad med 20 procent i de landsting som hade högst frekvens av PSA-testning, jämfört med de som hade lägst. Det säger Pär Stattin, som har lett studien, i ett pressmeddelande. Han är professor i urologi och överläkare vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Pär Stattin framhåller att de här resultaten stämmer överens med tidigare redovisade resultat från en stor europeisk randomiserad studie, och de ger ytterligare stöd för att PSA-testning ger en viss minskning av dödligheten i prostatacancer.

Någon allmän screening för prostatacancer vill Pär Stattin dock inte rekommendera. Den måttliga vinsten i överlevnad ska balanseras mot de negativa sidorna av PSA-testning och tidig behandling, understryker han.