Thomas Flodin och Anna Rask-Andersen tillhör dem som suttit längst i den nuvarande centralstyrelsen, elva respektive åtta år.

– Nu tycker jag några yngre krafter måste in, säger Anna Rask-Andersen om valet att kliva av.

Hon är professor vid Arbets- och miljömedicin vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och Sacos huvudskyddsombud på sjukhuset sedan drygt tio år. Hon är även vice ordförande i Upplands allmänna läkarförening och ordförande i Arbetslivsgruppen (ALG) inom Läkarförbundet. Men i och med att hon lämnar platsen i centralstyrelsen, kommer hon också att lämna ordförandeposten i ALG.
– Det brukar vara så att den som är ordförande i ALG ska sitta i CS, men jag hoppas få fortsätta som ledamot i gruppen.

Anna Rask-Andersen började sin fackliga bana i Uppsalaregionens kvinnliga läkarförening, URQL, under sent 1990-tal då hon engagerade sig i jämställdhets- och lönefrågor.

Thomas Flodin har suttit i centralstyrelsen sedan 2003. Varför han inte kandiderar vill han inte uttala sig om.

Han arbetar på Karolinska universitetssjukhusets hjärtklinik och har varit ordförande i Stockholms läkarförening i dryga tio år. Men förra året valdes Heidi Stensmyren till ny ordförande. Thomas Flodin har även varit valberedningens förslag till andre vice ordförande i Läkarförbundet två gånger, 2008 samt 2010. 

Thomas Flodin uppger dock att han kommer att fortsätta som ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd, där han nyligen valdes om för två år.

Även Rune Kaalhus, familjeläkare på Läkargruppen i Västerås, kommer att lämna sin plats i centralstyrelsen i år. Den 15-16 maj ska Läkarförbundets fullmäktige besluta vilka som tar över hans, Anna Rask-Andersens och Thomas Flodins plats.