En läkare vid geriatriken på Norrlands universitetssjukhus blockerade i går vägen för Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson och förklarade att han inte kunde besöka vårdavdelningen med hänvisning till patientsäkerheten. Agerandet får nu kraftig kritik av Västerbottens läns landsting.

– Det rör sig om en enskild medarbetare som inte förstått sitt uppdrag och som gjorde sin arbetsplats till en politisk arena. Det är absolut inte acceptabelt, säger landstingsdirektör Anders Sylvan.

Läkaren har nu någon form av tillrättavisning eller reprimand att vänta och har blivit kallad till ett enskilt samtal med verksamhetschefen för Geriatriskt centrum vid Norrlands universitetssjukhus.

Yngve Gustafson, professor och överläkare i geriatrik, som är chef för universitetsdelen av Geriatriskt centrum, tycker att arbetsgivaren hanterat frågan mycket illa.

– Det finns ett regelverk mot politisk propaganda och vad händer då när partiledare för ett parti som i alla fall jag uppfattar som rasistiskt besöker sjukhuset? Jo, personalen hotas med avsked för att man protesterar mot propagandan. Det är extremt omdömeslöst av landstinget.

– Hela besöket är illa skött. Jag som har delat chefsansvar för Geriatriskt centrum har exempelvis inte blivit informerad. Och man kan ifrågasätta det vettiga i att låta en delegation med Säpo-följe besöka svårt sjuka patienter när landstinget är så restriktivt med att låta andra – exempelvis journalister – få tillträde.

Det var under Sverigedemokraternas studiebesök i onsdags som tumult uppstod i en korridor på sjukhuset.

Läkaren, som vill förbli anonym, har förklarat sitt agerande i en intervju med SVT:s Västerbottensnytt. Läkaren ger en bild av att oron för besöket byggdes upp under dagen och att personalen kände sig överkörd genom att få information först samma dag.

– Det som är absolut viktigast inom vården är patientsäkerheten och arbetsmiljön. Patienterna påverkas när personalen är orolig eftersom mindre tid och energi riktas mot patienterna.

– När jag ställde mig och sa ifrån var det inte på ideologisk basis utan helt och hållet för hur besöket påverkar vårdmiljön.  Nu hände det något som påverkar vården och då skyddar jag mina patienter och medarbetare, säger läkaren till Västerbottensnytt.

Verksamhetschefen Undis Englund, överläkare i geriatrik, fanns på plats och ordväxling uppstod.

– Det är jag som chef som är ansvarig för patientsäkerheten och därför bad jag läkaren att gå tillbaka till sitt arbete. Men det ville läkaren inte göra. Efter en stund kunde vi ändå genomföra studiebesöket som planerat.

Nino Bracin, ordförande i Västerbottens läns läkareförening, vill att landstinget ser över sina rutiner med anledning av det inträffade.

– Jag ser det som en brist att personalen inte fick tillräckligt med information om Åkessons besök. Det är heller inte lika oproblematiskt som landstinget vill göra det till.

– Här pratar man om värdet av mångfald och så kommer Sverigedemokraterna på besök mitt i vår kliniska vardag. Arbetsgivaren måste förstå att det sänder dubbla signaler.