Landstingsrevisorerna kritiserar styrningen på landstings- och sjukhusnivå och menar förutom att antalet vårdplatser är för få, att de snarare minskar än ökar på landstingets akutsjukhus. Det berättar Svenska Dagbladet.

När motsvarande kritik framfördes år 2010 utlovades 100-170 nya vårdplatser på kort och 500 fler på lite längre sikt, uppger tidningen.

Men nu konstaterar revisorerna att: ” Även om uppgifterna kommer från olika källor och avser olika perioder så pekar de på att antalet disponibla vårdplatser på akutsjukhusen inte har ökat utan snarare minskat sedan 2010″.

Revisorerna menar dock samtidigt att det är väldigt svårt att följa upp antalet vårdplatser i landstinget, då redovisningen är snårig.