Paneldebatt om vårdens styrsystem vid riksstämman 2013. Märit Halmin, ST-läkare och en av initiativtagarna till Läkaruppropet till höger. Övriga fr v Maciej Zaremba, journalist, och Mats Tylstrup, organisationsforskare. Foto: Ann-Sofi Rosenkvist

Analysen av de senaste årens förändringar av vårdens ledning och styrning och vilka effekter ska bottna i Läkaresällskapets kärnvärden, läkaretiska regler samt behovs- och solidaritetsprincipen och verka för en vård med patientens behov i fokus. Analysen ska resultera i ett policydokument och peka på alternativa former för ledning och styrning av vården. 

Ledare för projektets arbetsgrupp blir Ingemar Engström, ordförande i Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik. I ett pressmeddelande säger han:

– Vi menar att de systemförändringar som skett försvårar läkares möjligheter att arbeta i enlighet med våra yrkesetiska regler och Hälso- och sjukvårdens principer.

– Vi har gått från en behovsstyrd till en efterfrågestyrd vård, något som kan vara kostnadsdrivande i sig men som också riskerar att försvåra för behovs- och solidaritetsprincipen i riksdagens prioriteringsplattform att komma till uttryck i sjukvårdens organisation och innehåll. Resultatet är en sjukvård som i allt mindre utsträckning tillgodoser patientens behov.

I arbetsgruppen ingår också bland andra initiativtagarna till Läkaruppropet, Märit Halmin och Lollo Makdessi.

Projektet kommer att bedriva opinionsbildning på bred front. 

Läs även:

Läkaruppropet vill bilda en tankesmedja
Marie Wedin om tankesmedjan

Medicinska riksstämman 2013:Stark opinion mot vårdens styrsystem