Ojämlikheterna i vården var en av de frågor som stod i centrum, när sjukvårdspolitiker från alla åtta riksdagspartier möttes i en tidig valdebatt på onsdagen den 19 mars. Debatten hölls på Handelshögskolan i Stockholm, och arrangerades av bland andra tankesmedjan Leading Health Care.

– Viktiga vårdfrågor kommer ofta bort i valdebatterna, förklarade Leading Health Cares generalsekreterare Hans Winberg. Därför detta seminarium, som kommer att följas av fler.

Flera politiker från olika partier uttryckte sitt missnöje med den ojämlika vården. Till exempel Filippa Reinfeldt (M), som inte bara är landstingsråd i Stockholm, utan också Moderaternas talesperson i sjukvårdsfrågor:

– Det är inte okej att det ska vara så stor skillnad på vården beroende på var man bor, sade hon.

Receptet mot detta, enligt henne och andra, är ökad statlig styrning. Flera ville kombinera detta med en reform, där man slår ihop landstingen till större regioner:

– Landsting är inte rätt indelning för att styra sjukvården, sade Anders Andersson (KD), ledamot i Socialutskottet. Han vill egentligen förstatliga sjukvården, men i brist på stöd från andra partier förespråkade han en regionreform.

Han fick medhåll av Socialdemokraternas sjukvårdspolitiska talesperson Lena Hallengren:

– På vissa områden behövs en ökad statlig styrning. Vi är emot att förstatliga sjukvården, men en regionreform vore bra.

I synen på privata företag i vården var partiskillnaderna tydligare. Alla i det borgerliga blocket talade entusiastiskt om entreprenörskap och utveckling, V är helt emot vinstdrivande företag i vården, medan MP är positivt men har kongressbeslut på att vinsterna ska återföras till verksamheten. Socialdemokraterna går en balansgång:

– Det behövs både privata och offentliga aktörer i vården, sade Lena Hallengren. Men det ska finnas tydliga regler. Vi vill inte ha någon fri etablering.

Sjukvårdsfrågorna brukar ha det svårt att slå sig fram i valrörelserna. Kommer det att bli annorlunda i år? Ja, kanske, trodde några experter som var inbjudna att kommentera debatten.

– Jag tror att vinster i välfärden kan bli en stor fråga i valet, sade Torbjörn Nilsson, politikredaktör på tidningen Fokus. Och jag tror att det är Socialdemokraterna som kommer att driva den. Deras väljare vill det.

Irene Wennemo, ledarskribent på Aftonbladet, höll med:

– Det finns ett tryck i privatiseringsfrågan, inte bara när det gäller sjukvården, utan också skolor och förskolor. Jag tror att det kommer att bli en fluffig debatt om vinster i välfärden fram till valet. Efter valet är det dags för konkreta förslag, och då blir det mer bråk.