Svenska läkaresällskapets etiska delegation och Svensk sjuksköterskeförenings etiska råd har tidigare uppmanat läkare och sjuksköterskor att vägra att delta i TV-inspelningar som riskerar att kränka patienter som befinner sig i utsatta situtaioner.

Nu ansluter sig även ett flertal ledamöter och sakkunniga i SMER till uppmaningen. I en debattartikel i Svenska Dagbladet ifrågasätter de landstingens avtal med produktionsbolagen bakom vita dokusåpor som »Sjukhuset« och »112-på liv och död« – tv-serier som just nu är föremål för rättslig prövning.

SMER uppmanar landstings- och sjukhusledningarna att noga överväga om det finns risk för att patienters integritet kan komma att hotas innan de ger tillstånd att filma. Finns det minsta tveksamhet bör ledningarna säga nej, enligt rådets medlemmar. De anser även att lagstiftningen kan behöva ses över om det finns en osäkerhet i landstinget kring hur grundläggande etiska värden ska tillämpas.

Läs mer:
Blekingesjukhuset misstänks för brott mot tystnadsplikten
Inspelning av vit dokusåpa på Höglandssjukhuset granskas
Anhöriga till filmad patient stämmer landstinget
Svea hovrätt tar upp sjukhusfilmingsfallet
Dokusåpa på sjukhus? Landstingen bör tänka sig för två gånger.