Bakgrunden är att regeringen i dag, tisdag, offentliggör sin vitbok om övergrepp och kränkningar mot romer och resande i Sverige under 1900-talet.

Socialstyrelsen skriver på sin hemsida att: »Bland övergreppen och de integritetskränkande åtgärderna kan nämnas de så kallade inventeringarna av resande och romer. Ett annat exempel är de steriliseringar som drabbade dessa grupper och som genomfördes med ”arvshygieniska” motiv och bland annat hade till syfte att begränsa antalet medborgare som riskerade att bli en ekonomisk belastning för stat och kommun.«

– De övergrepp som har skett i Socialstyrelsens och i Medicinalstyrelsens namn är förkastliga. De utfördes med vad som betraktades vara ett gott syfte, i samhällets intresse, säger Eva Wallin, enhetschef för välfärdsutveckling vid Socialstyrelsen, i ett uttalande på myndighetens hemsida.

Vitboken finns att läsa här: http://www.regeringen.se/sb/d/18375/a/237061