Lagen baseras på inkorrekta uppfattningar, vetenskap och etik, skriver WMA-företrädarna Dr. Mukesh Haikerwal och Dr. Otmar Kloiber till presidenten.

De uttrycker sin starka oro över lagen som kriminaliserar något som numera ses som en av de mänskliga rättigheterna och hoppas att lagen i Uganda inom kort åter kan ändras.

De påpekar också bland annat att barnmisshandel och pedofili är avskyvärda brott som inte har med sexuell läggning att göra samt att det starkt kan ifrågasättas att homosexualitet skulle utgöra en folkhälsorisk.

Situationen för hbtq-personer i Uganda har även innan lagen infördes varit mycket svår.