Det var efter att landstinget i Västernorrland i strid med praxis inte velat betala skadestånd för de många övertidstimmar som läkarna vid sjukhusen i Örnsköldsvik och Sollefteå arbetade under 2010–2011 som Ångermanlands läkarförening valde att vända sig till Arbetsmiljöverket för att få utdömt skadestånd för brott mot Arbetstidslagen, ATL (se LT 7/2014)

Handläggningen av ärendet har dragit ut på tiden, eftersom parterna haft olika uppfattning om huruvida Arbetsmiljöverket har tillsynsansvar över läkares övertid. Landstingets och SKL:s linje är att eftersom det finns skrivningar i kollektivavtalet med Läkarförbundet som gäller hur övertid ska beräknas måste hela övertidsregleringen anses vara lyft ur ATL. Det innebär att det är parterna som har tillsyn och inte Arbetsmiljöverket.

Arbetsgivarens tolkning innebär att läkarnas övertid skulle hamna i ett rättsligt vakuum, då det saknas gränser för övertidsuttag i kollektivavtalet. Läkarförbundet har för sin del hävdat att ATL gäller i den del som handlar om antalet tillåtna övertidstimmar, där gränsen för allmän övertid är 200 timmar.

Arbetsmiljöverket skriver i åtalsanmälan att bara för att det finns speciella regler i ett kollektivavtal för hur man beräknar övertid, innebär det inte att resterande övertidbestämmelser i ATL inte gäller. Man går därmed på Läkarförbundets linje.

Förbundet får också stöd när det gäller frågan om hur många övertidstimmar det faktiskt rör sig om. De över 4000 timmar som läkarföreningen redovisat utgör enligt landstinget avrundad tid, beroende på reglerna för uttag av jourkomp. Men eftersom landstinget inte redovisat några egna uträkningar har Arbetsmiljöverket inte beaktat den invändningen.

Arbetsmiljöverket anser inte heller att landstinget visat att en del av de arbetade övertidstimmarna bestått i extra övertid, som får tas ut under speciella omständigheter med upp till 150 timmar per år.

Det är nu upp till åklagare att bestämma i fall man ska begära att landstinget ska betala straffavgift för brott mot ATL.