Som Läkartidningen tidigare rapporterat har valberedningen nominerat Karin Båtelson till ny ordförande i Sjukhusläkarna, trots att den nuvarande ordföranden Thomas Zilling bara suttit i två mandatperioder och gärna hade fortsatt en mandatperiod till.

Thomas Zilling har dock hållit dörren öppen för att ändå kandidera. Och nu har han alltså bestämt sig.

– Det är många som uppmanat mig att fortsätta, säger Thomas Zilling, som också framhåller vikten av att slå vakt om kontinuiteten i presidiet som ett skäl för beslutet. Karin Båtelsson har inte suttit i Sjukhusläkarnas styrelse på fyra år, och med valberedningens förslag kommer två av tre i presidiet att bytas ut.

– Presidiet har stort ansvar både för ekonomi, strategi och personal. För att få en sammanhållen kedja har man både i Sjukhusläkarnas styrelse och i Läkarförbundets centralstyrelse haft en successionsordning där man först varit vice ordförande och sedan ordförande.

Valberedningen har inte velat tala om varför man inte nominerat Thomas Zilling för en tredje mandatperiod, utan sagt att man skulle ge besked på fullmäktigemötet. Men enligt Thomas Zilling har valberedningens ordförande sagt till honom att det beror på att Zilling inte valdes in i centralstyrelsen vid Läkarförbundets senaste fullmäktige.

– Men även om det inte formellt finns fasta mandat är det inte helt självklart att man väljer in en sjukhusläkare när en Sylfare slutar. Jag tror att förutsättningarna är större i år då ett antal sjukhusläkare valt att sluta, säger Thomas Zilling.

Han vet själv vilka frågar han skulle vilja driva om har får fortsatt förtroende.

– Jag har alltid prioriterat de akademiska frågorna, att det ska finnas möjlighet för forskning och att bevara basämnen som farmakologi och fysiologi på de medicinska fakulteterna.

Trots att Karin Båtelson nu fått en utmanare talar oddsen fortfarande för att hon tar över ordförandeskapet på fullmäktige i slutet av veckan, eftersom hon har stöd från de två mandatmässigt största delföreningarna Stockholm och Göteborg.

På hemmaplan har dock den i Skåne bosatte Zilling stöd.

– Vi har fått veta att valberedningen har en annan kandidat, men vi tänker inte i termer av sannolikhet utan vi stöder den person vi tror är lämplig, säger Evita Zoucas, ordförande för sjukhusläkarna på Skånes universitetssjukhus.