Om åtta år beräknas det behövas ca 4 000 fler yrkesverksamma läkare än idag, eller totalt 38 000. Den uppskattningen gör Sveriges Kommuner och landsting i en ny rapport. Eftersom 8 000 läkare kommer att gå i pension under perioden innebär det att vårdgivarna måste rekrytera 12 000 läkare för att klara behoven. Totalt behövs ca 80 000 nya medarbetare i landstingen/regionerna under perioden.

Hur väl man kommer att klara rekryteringsbehovet beror till betydande del på hur arbetsgivarna agerar, enligt SKL, som i rapporten har listat ett antal strategier. Det handlar bland annat om att bredda rekryteringsunderlaget. I dag är mindre än var tionde medarbetare inom vård och omsorg man, men enligt en undersökning kan var tredje ung man tänka sig ett sådant yrkesval.

Andra strategier som föreslås är:

  • Nytänkande kring yrkesroller: till exempel taskshifting mellan läkare och avancerade specialistsjuksköterskor, men också inom läkarkåren från exempelvis specialister till generalister
  • Åtgärder för att förlänga arbetslivet, både genom senare pension och tidigare etablering
  • Utökad användning av teknik för e-hälsotjänster och vård på distans
  • Bättre karriärmöjligheter
  • Utveckling av arbetsmiljö och arbetsorganisation för att skapa engagemang