Det ser ut att kunna bli livliga diskussioner på Svensk förening för allmänmedicins (SFAM) fullmäktigemöte och kongress i Västerås den 14–16 maj. Den nuvarande ordföranden Karin Träff Nordström ställer upp för omval. Men Jonas Sjögreen, som var ordförande på 1990-talet, kandiderar också. Han gör det eftersom han tycker att det är olämpligt att Karin Träff Nordström är ordförande i SFAM samtidigt som hon är divisionschef för primärvården i Malmö och Lund. Enligt honom finns det en tveksamhet inom föreningen om rollerna går att kombinera.

– Som landstingchef har man sina lojaliteter med landstingsledningen och landstingspolitikerna, och det är inte alltid det stämmer överens med vad vi som vetenskaplig organisation tycker. Det har blivit särskilt tydligt nu när landstingens ledning diskuteras mycket ur ett professionellt perspektiv.

Han ger som ett exempel ett seminarium om New public management på Medicinska riksstämman i höstas, där han tycker att Karin Träff Nordströms uppfattning stred mot Svenska läkaresällskapets.
– Det är svårt att säga att det beror på en lojalitetskonflikt. Men bara det att det uppstår sådana tankar tycker jag gör detta värt att diskutera.

När Karin Träff Nordström valdes till ordförande var hon chef för två vårdcentraler. Jobbet som divisionschef fick hon för cirka ett år sedan. Då tog hon upp frågan med sina chefer, valberedningen och styrelsen i SFAM.

– Jag ansträngde mig noga för att identifiera eventuella lojalitetskonflikter. Men jag kunde inte hitta några eftersom SFAM inte är en facklig förening. Vi arbetar ju inte för allmänläkarna, utan för allmänmedicinen.

Hon hävdar snarare att de två rollerna utgör en bra kombination.

– Jag tycker att det finns väldigt stora synergieffekter. Jag får träffa mycket människor, får inspiration åt båda håll och har möjlighet att praktiskt implementera SFAMs idéer i en stor primärvårdsorganisation, säger Karin Träff Nordström som inte är överraskad över att frågan dykt upp.

– Det kommer inte som en blixt från klar himmel. Det har varit lite diskussioner tidigare på Ordbyte (ett diskussionsforum för allmänläkare, red anm.).

Hon upplever sig ha ett stort stöd inom föreningen. Den sittande styrelsen har till exempel sagt att de inte vill fortsätta om hon inte blir omvald.

– Det viktigaste skälet att låta den sittande styrelsen vara kvar tycker jag är att vi är mitt inne i ett antal processer. Att byta ut oss skulle innebära att vi tappar fart rejält, säger Karin Träff Nordström.

Valberedningen lämnade under måndagen två förslag utan att ta ställning till vilket de föredrar. Det ena innebär att den sittande styrelsen fortsätter. Det andra att en ny styrelse väljs med Jonas Sjögreen som ordförande.

Karin Träff Nordström är kritisk till hur valberedningen har hanterat frågan.

– Jag tycker inte att valberedningen tar sitt ansvar när de – trots att de har haft personlig kontakt med oss alla och med lokalföreningarna – inte tar ställning utan förväntar sig att fullmäktigeledamöterna ska göra det efter att bara ha en kort stund på sig att fråga ut oss.

Jonas Sjögreen tycker däremot att det är bra att diskussionerna förs på fullmäktigemötet. Han ser det som ett tecken på att SFAM är en öppen och demokratisk organisation.

– Uppenbarligen tycker många att det här är en viktig principiell fråga. Då är det bra att den inte avgörs i en liten och sluten krets som en valberedning. 

68-årige Jonas Sjögreen arbetar fortfarande som inhoppande allmänläkare på en vårdcentral i Västerås där han arbetade innan han gick i pension. 1993 blev han ordförande i SFAM och satt på posten till 1995. 
– I grund och botten tror jag inte att jag och Karin Träff Nordström skiljer oss så mycket åt när det gäller värderingar. Det som skiljer oss åt är i så fall att jag har massor av tid, säger Jonas Sjögreen.

Enligt Ulf Måwe, sammankallande i valberedningen, handlar ordförandevalet om en principfråga som det råder olika åsikter om i SFAM. »Det är viktigt att ordförandevalet i denna situation avgörs i fullmäktige och inte i valberedningen«, skriver han i ett pressmeddelande. 

Läs mer:

SFAM-ordföranden vacklar om ACG