Enligt nuvarande stadgar kan en medlem i Läkarförbundet vara med i flera yrkesföreningar, vilket också en del medlemmar väljer att vara. För att man inte ska kunna räknas flera gånger vid fördelningen av mandat i fullmäktige finns regler i yrkesföreningarnas stadgar om att man bara ingår i beräkningsunderlaget om man valt föreningen som »första förening«. Detta är dock svårt att försvara, eftersom man enligt stadgarna är fullvärdig medlem.

Centralstyrelsen föreslår därför i en proposition till fullmäktige att stadgarna ändras så att man bara kan vara fullvärdig medlem i en yrkesförening. Det medlemskapet ligger till grund för mandatfördelningen i fullmäktige.

För att medlemmar som vill vara med i flera yrkesföreningar ska kunna vara det föreslås en ny form av medlemskap, associerat medlemskap. Vad som ska gälla för dem vad gäller medlemsavgift och rösträtt är upp till yrkesföreningarna att avgöra.

Rekryteringsprojekt

Centralstyrelsen föreslår i en annan proposition att fullmäktige ställer sig bakom ett rekryteringsprojekt för att nå målet om 90 procents anslutningsgrad. Projektet är tänkt att pågå 2015–2017 med en sammanlagd finansiering på 1,5 miljoner kronor.