Landstinget Dalarna och Landstinget i Östergötland hade undantagit löneskillnader på mindre än en procent mellan män och kvinnor i lika arbete i sina lönekartläggningar. Enligt Diskrimineringsombudsmannen (DO) ska samtliga förekommande löneskillnader analyseras, även de små. Landstingen har nu fått knappt tre månader på sig att rätta till sina kartläggningar.

Båda landstingen fick också backning på analysen av löneskillnaderna mellan kvinnodominerade arbeten och likvärdiga arbeten då de hade hänvisat till marknadsskäl. Enligt DO kan marknadsskäl i vissa fall utgöra saklig förklaring till att löner skiljer sig mellan likvärdiga arbeten, men då krävs också en förklaring till varför det finns marknadsmässiga skäl till lönesättningen i det ena yrket. Någon sådan förklaring hade inget av de granskade landstingen åstadkommit.

Enligt diskrimineringslagen (2008:567) ska arbetsgivare vart tredje år göra en lönekartläggning med analys av löneskillnader mellan män och kvinnor.