– Det senaste decenniet har vi sett större framsteg än under något annat decennium i mänsklighetens historia inom global hälsa, öppnar Bill Gates sitt anförande, som rubricerats »The world is getting better«.

Gates är hedersdoktor på Karolinska institutet, KI, sedan 2007. Den nybyggda Aula Medica är fylld till sista plats och KI:s pressansvarige berättar om mängder av samtal från människor som vill närvara.

Det var under 1990-talet Microsoft-grundaren blev intresserad av global hälsa under en resa i Afrika.

– Därefter läste jag om rotaviruset i New York Times, där det stod att det orsakar en halv miljon dödsfall bland barn per år. Jag hade inte ens hört talas om viruset. Man läser om jordbävningar och katastrofer, men att en sjukdom som dödar så många barn inte skapade rubriker förvånade mig, säger Gates och fortsätter:  

– Barn i fattiga länder var de som löpte störst risk att dö om de smittades men företagen var inte intresserade av att utveckla vaccin mot sjukdomar som rotavirus som drabbar fattiga. Däremot fanns det vacciner för barn i rika länder trots att dessa löper låg risk att dö om de väl smittas. Där fanns ett problem som jag insåg att marknadsdriven innovation inte kunde lösa men som vi kunde hjälpa till med, säger han.

Att utveckla och sprida ett rotavirusvaccin blev ett av stiftelsen Bill & Melinda Gates Foundations tidiga mål. I dag arbetar man inte bara med att bekämpa infektionssjukdomar utan även med utbildning, jordbruk och finansiella tjänster.

Utvecklingen inom global hälsa har varit fenomenal det senast decenniet.  På tio år har antalet barn som avlider före fem års ålder sjunkit från 10 till 6,6 miljoner.

– Men mycket arbete återstår. Att 6,6 miljoner barn dör varje år innebär att fem procent av alla barn som föds på jorden dör innan de blir fem år. Det är fullt möjligt att komma ner under 2 procent under de närmaste 20 åren. Det som krävs är några dussin nya läkemedel, framför allt vacciner, och inte minst distribution av dessa, säger Gates.

Många känner inte till den positiva utvecklingen som skett. Att fattiga länder är dömda till evig fattigdom och att bistånd inte gör någon skillnad är skadliga myter som blockerar utvecklingen och riskerar att bli argument för att slippa ge.

– Att sänka barnadödligheten är avgörande. En vanlig missuppfattning är att om fler barn räddas till livet leder det till överbefolkning. Men om kvinnor vet att det är liten risk att deras barn dör väljer de i stället att föda färre barn, säger Gates, och berömmer Hans Rosling som för ut budskapet att världen blir bättre.

Gates poängterar skillnaderna mellan stiftelsens bistånd och det som ges av länder. Han delar in bistånd som »uppströms« – vilket omfattar forskning och utveckling av exempelvis vaccin – och »nedströms« som omfattar distribution av dessa.

– Vi lägger en relativt stor del av våra resurser, ungefär hälften, uppströms, däribland utveckling av vacciner mot HIV, Malaria och tuberkulos, därför att vi kan dessa områden bra. Uppströms och nedströms arbete måste ske nära varandra. Man måste hela tiden basera utvecklingsarbetet för den verklighet de ska användas i. 

Bill Gates donerar årligen 20 miljarder kronor, ungefär hälften av Sveriges totala bistånd.

– Det är viktigt att komma ihåg att stiftelser, även om de är stora, har svårt att mäta sig mot vad länder kan ge, säger han och applåderar Sverige och Norge.

– Ni ger över en procent av er BNP i bistånd och för det ska ni ha stort tack. Ni utgör ett fint exempel för övriga världen.