Förra året utfärdade Socialstyrelsen 618 specialistbevis i allmänmedicin. Det är närmare 200 fler än 2012, som redan det var ett rekordår (se LT 12-13/2014). Sammantaget har det skett en fördubbling av antalet nya allmänläkare på bara ett par år (se tabell).

– Självklart är vi glada för alla data som visar att det börjar gå åt rätt håll, säger Ove Andersson, ordförande för Distriktsläkarföreningen, som samtidigt framhåller att vårdgivarna står inför en tuff period, där behovet kommer att vara mycket stort.

– Under resten av decenniet slutar över 200 allmänläkare varje år.

För Agneta Jöhnk, chef för avdelningen för arbetsgivarpolitik på Sveriges Kommuner och landsting, kommer den stora ökningen av nya allmänläkare oväntat.

– Det är en väldigt positiv överraskning. Det är ju nästan en dubblering på två år, säger Agneta Jöhnk, som ser flera förklaringar till trenden.

– Jag tror att det är ett smörgåsbord av saker som händer nu. Dels tror jag att landstingen börjar ta höjd för 40-talisterna som går i pension. Sedan har det blivit tryck i hyrläkarfrågan, man inser att det är viktigt med kontinuitet för att patienter inte ska slussas till sjukhusen. Vårdvalet kan också ha gjort det mer attraktivt att jobba i primärvården. Till det kommer att många landsting jobbat aktivt med att få hit läkare från utlandet.

Att döma av Socialstyrelsen siffror kan det sistnämnda vara en av huvudförklaringarna till den kraftiga ökningen. Visserligen skedde ökningen 2013 både bland specialister med svensk och utländsk ST. Men det är i den senare gruppen som man kan börja tala om en boom. Mellan 2009–2011 bestod den gruppen av 60–80 personer. 2013 var de hela 257.

Joel Hellstrand, internationell samordnare på Läkarförbundet, framhåller att det blivit lättare att rekrytera från andra EU/EES-länder sedan reglerna ändrats så att även allmänläkare med kortare ST än fem år får sina specialistbevis automatiskt erkända i Sverige.

– Före 1 juli 2012 gjorde Socialstyrelsen en individuell prövnig som ledde till att man fick ofta komplettera med delar av svensk ST. Eller så kunde man bli Europaläkare, som inte var särskilt gångbart på arbetsmarkanden.

Läkarförbundet har i en kartläggning kommit fram till att det saknas 1 400 allmänläkare i dagsläget, och Ove Andersson framhåller att det kortsiktigt finns två sätt att fylla vakanserna.

– Ett är hyrläkare, som är en nödlösning. Annars måste man rekrytera någon annanstans, och genom att ett specialistbevis i allmänmedicin erkänns automatiskt i EU är det fritt att komma till Sverige.

Ove Andersson menar att det intressanta nu blir att se om trenden håller i sig de kommande åren.

– Det kostar en del att rekrytera så ihärdigt.

En annan central fråga blir hur stor del av de utlandsrekryterade som verkligen stannar, och hur många som vänder tillbaka till sina hemländer efter några år.

– Tidigare har man sett att av de utlandsrekryterade allmänläkarna är det bara 30 procent som blir kvar.

Även om 600 nya allmänläkare på ett år låter mycket går det inte att säga om det räcker eller inte, menar Ove Andersson, eftersom det saknas bra analyser av behoven på sikt.

– Med 10–15 års mellanrum gör någon en analys av bemanningssituationen och konstaterar att att det fattas allmänläkare, vilket leder till att man satsar på ST i några år. Sedan glöms det bort igen. För att inte göra om det misstaget menar vi att det behövs en planering där man blickar framåt och ser på vårdens struktur, vilka kompetenser som behövs och i vilken omfattning.

Nya specialister i allmänmedicin

År20092010201120122013
Svensk ST232215254279361
Utländsk ST825971140257
Totalt314274325419618