– Vi försöker inte stoppa besöket. Han har rätt att göra det. Men vi utnyttjar vår demokratiska rätt att ge vår syn på den politik som han för. Det handlar om värdegrund och inte partipolitik.

Det säger en läkare som arbetar på akuten i Malmö och är en av dem som signerat det öppna brevet som i dag publicerades i Sydsvenskan angående Jimmie Åkessons kommande besök på akutmottagningen. 

Malmöläkaren, som på grund av att det under dagen uppstått en hotbild vill vara anonym, säger att det öppna brevet är skrivet för att förmedla att alla har rätt till lika vård.

– Malmöborna och alla häromkring är välkomna till akutmottagningen oavsett vem man är. Vi möter ju ofta de allra sköraste i samhället när de är här i sin kanske svåraste stund. Vår akutmottagning ska vara en trygg miljö.

När Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson besökte geriatriken i Umeå försökte en läkare stoppa hans besök genom att blockera vägen. Besöket genomfördes men uppmärksamheten blev stor, vilket Läkartidningen tidigare rapporterat om. Umeåläkarens chefer och landstingsledningen menade att han agerat utanför sina befogenheter. Försöket att stoppa SD-ledaren har också lett till att läkaren hotats till livet.

Malmöläkaren säger att det har gjort även honom orolig, inte minst med tanke på att hot begränsar yttrandefriheten.

– Därför är det bra att vi är många som står bakom brevet.

Däremot är han inte rädd för formella sanktioner från sjukhus- och regionledning.

– Nej, inte i och med att vi varit så öppna med det vi har gjort. Vi har en väldigt god relation med våra chefer och de har fått se det vi skrivit innan vi har gått ut med det.

Malmöläkaren säger att akutmottagningen även tidigare haft besök av politiker.

– Ja det har vi haft och det är klart att Jimmie Åkesson är en folkvald person och han har rätt att göra det här. Och om vi nu ska fortsätta att ha sjukhuset som en politisk arena så har ju alla folkvalda rätt att komma hit.

Malmöläkaren känner inte till om någon i gruppen varit i kontakt med den som bokat in studiebesöket.

– Nej, jag vet inte vem som har bokat det. Vi fick ett mejl från ledningen att det hade kommit en förfrågan från Sverigedemokraterna om han fick komma. 

Det blev startskottet för en intern Facebook-grupp för dem som är anställda på akuten i Malmö.

– Där har vi nu 500 som vill stå på vår lista med namn och titel och folk hör av sig från hela landet. I går öppnade vi en allmän Facebook-sida, [Viär#vårdpersonalmotrasism], och nyss var det 2 100 som gillar den sidan och skriver på den.

Malmöläkaren säger att han hoppas att så många som möjligt som jobbar inom vården ska skriva under att alla har lika rätt att komma till sjukvårdsinrättningar och att få lika vård oavsett vem man är.

– Vår agenda är inte att stoppa besöket. Det är inte Jimmie Åkesson som inte är välkommen, det är hans åsikter. Han är folkvald och har rätt att komma hit som alla andra. Vi vill visa att vi står upp för allas lika rättighet till vård. Det är kärnan i budskapet.