I januari sa Heidi Stensmyren att hon inte hade några tankar alls på att kandidera. Nu utmanar hon den sittande ordföranden Marie Wedin om posten som ordförande.

Då sa du att du trivdes »alldeles utmärkt som vice ordförande«. Vad har fått dig att ändra åsikt?

– När jag sa det var vi mitt inne i verksamhetsåret. Det var inte riktigt läge att ta den diskussionen då. Sedan fick jag frågan och då accepterade jag det.

Varför vill du bli ordförande?

– Jag vill gärna att vi arbetar mer med professionsfrågor och verkar för att läkares kompetens tillvaratas bättre än vad den görs i dag. Vi har många gånger arbetsuppgifter som vi är överkvalificerade för och vi har stödsystem som är så pass ineffektiva att vi inte kan använda vår kompetens på det sätt som vi borde.

En annan punkt som hon lyfter fram är vikten av att föra ut Läkarförbundets politik till beslutsfattare, massmedier och allmänhet.

– En sak är att kommentera vad som händer och ta fram politik, men vi måste kunna påverka utvecklingen också. Där behöver vi jobba mer mot beslutsfattare, få bättre kontaktytor mot dem och samarbeta mer med andra närliggande organisationer.

Heidi Stensmyren håller inte med Marie Wedin om att det finns två falanger som drar åt olika håll inom förbundet.

– Jag har svårt att se det. Vi har ju 109 delföreningar, och det är klart att vi har olika drivkrafter. Men det har alltid varit förbundets styrka, tycker jag. Det ger en bredd och skapar en dialog, vitalitet och dynamik.

Hon anser att det är nödvändigt att agera snabbt för att kunna ta plats i den offentliga debatten. 

– Man kan inte som tidigare få in ett ärende, låta det ligga ett tag och sedan svara. I dag förväntas det att man är tillgänglig och svarar direkt. Man måste kommentera utvecklingen löpande.

Hur starkt stöd känner du att du har?

– Jag känner att jag har ett starkt stöd. Jag har fått många förfrågningar under året, både från lokalföreningar och yrkesföreningar.

Läs mer:
Marie Wedin: »Det är fullmäktige som bestämmer«

Strid kan vänta om ordförandeposten i Läkarförbundet