Den 27 mars frikände Eksjö tingsrätt en specialist i obstetrik och gynekologi som åtalats för vållande till annans död och vållande till kroppsskada i samband med en förlossning då barnet avled och mamman skadades svårt. 

– Jag har nu analyserat tingsrättens dom och funnit att jag inte med tillräcklig grad av säkerhet kan förvänta mig att hovrätten ändrar tingsrättens dom om den skulle överklagas, säger chefsåklagare Stefan Edwardson, Åklagarkammaren i Jönköpings län, i ett pressmeddelande i dag, tisdagen den 15 april.

Sture Larsson som är målsägarbiträde åt barnets föräldrar säger att han och åklagaren diskuterat saken och att han gör samma bedömning.

– Vi inte når fram riktigt när det gäller sambandsfrågan. Domstolen har konstaterat att läkaren varit straffbart oaktsam, men för att kunna dömas för det så måste oaktsamheten lett till en effekt, i det här fallet barnets död, säger Sture Larsson och fortsätter:

– Problemet är att vi inte kan styrka hur långt framfött barnet var när läkaren skulle ha gått över till kejsarsnitt. Han gör gällande att barnet då var så långt framfött att det var om inte lika stor risk så i varje fall avsevärd risk, att gå över till kejsarsnitt. Vi kan inte gendriva det påståendet, det är möjligt att barnet hade dött även vid ett kejsarsnitt.

Läkaren försvarsadvokat Ulrika Borg blir glad att höra att inget överklagande är att vänta. Hon säger att svårigheten i att visa sambandet mellan läkarens handlade och barnets död hela tiden varit hennes och läkarens invändning.

– Och det har ju tingsrätten gått på, så det är bra att de delar tingsrättens och även försvarets uppfattning nu.

Ulrika Borg säger att beskedet kommer att bli en lättnad för hennes klient men påpekar också att eftersom den formella tiden för överklagande inte går ut förrän på torsdag, så är det fortfarande för tidigt att ropa hej.

– Det är inte förrän domen vunnit laga kraft på fredag som man kan känna att målet är avklarat. Men jag tror att det är en lättnad för alla parter att stänga det här målet nu. Det kan vara bra att få möjlighet att börja om, om man säger så, säger Ulrika Borg.

Läs tidigare:

Förlossningslakaren friad av Eksjö-tingsrätt