Karin Båtelson sitter i dag i Läkarförbundets centralstyrelse, är ordförande i rådet för läkemedel, IT och medicinteknik (RLIM) och valdes nyligen till ordförande för Sjukhusläkarna. Hon är klinisk neurofysiolog på Sahlgrenska universitetssjukhuset och aktiv i både Göteborgs läkarförening och sin specialitetsförening.

»En bra kompott«, enligt Bengt von Zur-Mühlen. Han lyfter särskilt fram hennes internationella engagemang, nätverket hon har som ordförande för Sjukhusläkarna och kunskapen om IT- och läkemedel hon har genom RLIM som avgörande.

– IT- och läkemedelsfrågor är väldigt viktiga frågor. Och de är ju något av Karins profil- och kunskapsfrågor.

Tre ledamöter har avsagt sig sina uppdrag i centralstyrelsen, Rune Kaalhus, Thomas Flodin och Anna Rask-Andersen. Till de lediga posterna samt posten som kan bli ledig om Karin Båtelson väljs till förste vice ordförande, föreslår valberedningen Anders Dahlqvist, Thomas Lindén, Sofie Rydgren Stale och Marina Tuutma. Både Anders Dahlquist och Thomas Lindén har suttit i centralstyrelsen tidigare. Ovanligt många nomineringar har kommit in, enligt Bengt von Zur-Mühlen.

– Vi har fått in flera bra namn som vi tyvärr fått välja bort. Det var en lite speciell situation i år. Vi har inte alls  behövt söka efter kandidater.

De andra valbara kandidaterna är Thomas Zilling, Sven Söderberg, Carl-Johan Sundberg, Johan Styrud, Andreas Ranhem, Erik Dahlman och Caroline Asplund.

Ove Andersson, som i dag är andre vice ordförande i Läkarförbundet, föreslås sitta kvar ännu en period. Detsamma gäller för Emma Spak som har en plats i centralstyrelsen.

Läkarförbundets fullmäktigemöte hålls i Stockholm den 15–16 maj.

 Valberedningens kandidater till centralstyrelsen

  • Anders Dahlqvist är dubbelspecialist inom kardiologi och invärtesmedicin, verksam vid Saltsjöbadens rehabcentrum och har egen praktik i Gävle. Han har varit fackligt engagerad länge, har tidigare suttit i centralstyrelsen med ett särskilt intresse för läkemedelsfrågor och specialister i öppenvård.
  • Tomas Lindén är dubbelspecialist i neurologi och psykiatri och är forskningsaktiv. Han är ordförande i Läkarförbundets chefsförening. Också han har tidigare erfarenhet från centralstyrelsen.
  • Sofie Rydgren Stale är specialist inom psykiatri, arbetar i Skåne och har erfarenhet av både lokalt och centralt fackligt arbete. Hon har ett stort intresse för utbildnings- och fortbildningsfrågor och var drivande i »Framtidens specialistläkare«. Hon är även klinikombud.
  • Marina Tuutma är specialist inom allmänmedicin och arbetar i Värmland. Hon är utbildad i Estland, ledamot i Distriktsläkarföreningens styrelse och har varit klinikombud.