»Det är helt naturligt att exempelvis barnmorskor, läkare, sjuksköterskor och undersköterskor protesterar när ett parti som inte tror på alla människors lika värde vill besöka deras arbetsplats, eftersom vården vilar på hälso- och sjukvårdslagens etiska plattform med människovärdesprincipen i fokus«, skriver de.

Artikeln är undertecknad av Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal, Sineva Ribeiro, förbundsordförande Vårdförbundet och Thomas Flodin, ordförande Läkarförbundets etik- och ansvarsråd.

De tre satt i samma morgonsoffa i SVT:s Gomorron Sverige tidigare i dag tisdag och tyckte att de även borde uttrycka sig tillsammans i skrift. Och så blev artikeln till.

– Det är ett gemensamt ställningstagande från organisationererna i sjukvården. Människovärdesprincipen är central för våra medlemmar. Det är det vi vill markera. Det är inget partipolitiskt ställningstagande eller någon rekommendation i valrörelsen. Vi ville lyfta fram Sverigedemokraternas avvikande syn på människovärdet och det är vår uppgift att stå för människors lika värde, säger Thomas Flodin.